Informació general sobre el Departament d’Enginyeria Industrial i de l’Edificació

El Departament d’Enginyeria Industrial i de l’Edificació (DEIE) està adscrit a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), i es va crear al gener de 2023, moment en què l'antic departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial es va dividir en dos nous departaments: Enginyeria Industrial i de l'Edificació, i Enginyeria Informàtica i Disseny Digital.

El DEIE té com a missió la generació i la transmissió de coneixement cap als sectors industrials i de l’edificació, i cap a la societat en general, mitjançant activitats de formació, recerca i transferència.

El Departament DEIE realitza la seva activitat docent i de recerca principalment en dos campus: el Campus de Cappont, a Lleida, i el Campus d'Igualada.

El professorat i personal investigador del DEIE s’agrupen d’acord a les següents àrees de coneixement:

 • Construccions Arquitectòniques (CA)
 • Enginyeria Química (EQ)
 • Enginyeria Mecànica (EM)
 • Màquines i Motors Tèrmics (MMT)
 • Tecnologia Electrònica (TE)

El professorat del DEIE imparteix docència en estudis de grau, esstudis de màster, dobles titulacions nacionals i internacionals de grau i màster, i participa en el programa de doctorat d'Enginyeria i TEcnologies de la Informació.

La recerca del departament s’estructura en els diferents grups de recerca, que dirigeixen les seves activitats d’investigació a les temàtiques relacionades a les àrees de coneixement del departament i les línies de recerca del programa de doctorat.

 • Innovative Technologies for Sustainability (IT4S) – 2021 SGR 00512
 • Logic, Optimization and Robotics (LOR) – 2021 SGR 00981
 • Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB) – 2021 SGR 01370
 • A3 Leather Innovation Center – 2021 SGR 01622
 • Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial (GREiA) – 2021 SGR 01615

Vinculats a la infraestructura disponible en l’EPS i dels grups de recerca, el departament ofereix serveis a altres investigadors, als sectors empresarials i a la societat en general. Aquests serveis s’articulen a través dels serveis cientificotècnics del departament:

 • Laboratori de calorimetria
 • Taller mecànic
 • Taller electrònic

 

 

Notícies