Informació general sobre el Departament d’Enginyeria Industrial i de l’Edificació

El Departament d’Enginyeria Industrial i de l’Edificació (DEIE) està adscrit a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL). El DEIE té com a missió la generació i la transmissió de coneixement cap als sectors industrials i de l’edificació, i cap a la societat en general, mitjançant activitats de formació, recerca i transferència.

El professorat i personal investigador del DEIE s’agrupen d’acord a les següents àrees de coneixement:

 • Construccions Arquitectòniques (CA)
 • Enginyeria Química (EQ)
 • Enginyeria Mecànica (EM)
 • Màquines i Motors Tèrmics (MMT)
 • Tecnologia Electrònica (TE)

El professorat del DEIE imparteix docència principalment en les titulacions:

Estudis de Grau

 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada)
 • Grau en Enginyeria Química (Campus Igualada)
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
 • Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració i Direcció d'Empreses (Campus Igualada)

Estudis de Màster

 • Màster en Enginyeria Industrial
 • Màster en Enginyeria del Cuir (Campus Igualada)

Dobles titulacions nacionals i internacionals de grau i màster

 • Tronc Comú Interuniversitari en Arquitectura Tècnica i Edificació - Arquitectura (ETSA - URV)
 • Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering (VIA UC - Dinamarca)
 • Doble Grau en Enginyeria Mecànica & Engenharia Mecânica (FACENS - Brasil)
 • Doble Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica & Engenharia Elétrica (FACENS - Brasil)
 • Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística & Engenharia de Produçao (FACENS - Brasil)
 • Doble Grau en Enginyeria Química & Engenharia Química (FACENS - Brasil)
 • Doble Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica & Electrical Engineering (NOVIA UAS - Finlàndia)
 • Doble Grau en Enginyeria Mecànica & Energy and Environmental Engineering (NOVIA UAS - Finlàndia)
 • Doble Grau en Enginyeria Química & Energy Technology (NOVIA UAS - Finlàndia)

El DEIE participa del programa de doctorat d’Enginyeria i Tecnologies de la Informació, específicament en les línies de recerca:

 • Energia i Intel·ligència Artificial
 • Energies Renovables
 • Robòtica i Processat del Senyal
 • Noves Tecnologies i materials en el sector de la pell
 • Desenvolupament i Optimització de Maquinària
 • Eficiència Energètica
 • Construcció Sostenible

La recerca del departament s’estructura en els diferents grups de recerca, que dirigeixen les seves activitats d’investigació a les temàtiques relacionades a les àrees de coneixement del departament i les línies de recerca del programa de doctorat.

 • Innovative Technologies for Sustainability (IT4S) – 2021 SGR 00512
 • Logic, Optimization and Robotics (LOR) – 2021 SGR 00981
 • Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB) – 2021 SGR 01370
 • A3 Leather Innovation Center – 2021 SGR 01622
 • Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial (GREiA) – 2021 SGR 01615

Vinculats a la infraestructura disponible en l’EPS i dels grups de recerca, el departament ofereix serveis a altres investigadors, als sectors empresarials i a la societat en general. Aquests serveis s’articulen a través dels serveis cientificotècnics del departament:

 • Laboratori de calorimetria
 • Taller mecànic
 • Taller electrònic

 

 

Notícies