El Laboratori de Robòtica desenvolupa un sistema de navegació per a robots mòbils

Robots mòbils per lliurar petits paquets en edificis de vàries plantes

Descarregar Pdf

Planificar el camí d'un robot mòbil que ha de transportar i lliurar petits paquets dins d'un immoble de diverses plantes. Aquest és el repte amb el qual treballen investigadors del Laboratori de Robòtica, del departament d'enginyeria Industrial i de l'Edificació, de la Universitat de Lleida. Els avenços en el disseny del seu sistema de navegació els han compartit a la conferència anual de la Societat d'Electrònica Industrial (IES ONCON 2023) i els han publicat a la revista científica Sensors.

Mitjançant un conjunt de nodes i trajectòries vàlides entre ells, un cop definit un destí, el robot troba la millor trajectòria, recorrent la menor distància i seguint el camí planificat utilitzant un sensor LIDAR, que mesura l'espai lliure al seu voltant.

Més informació

Premsa